person

Wprowadź swoje dane w myWyser

{{'validation.mail' | translate | rawHtml}}

{{'validation.required' | translate | rawHtml}}

{{'registration.data.mailAlreadyExists' | translate | rawHtml}}
{{'registration.data.mailAlreadyExistsInDomain' | translate | rawHtml}}

{{'validation.tel' | translate | rawHtml}}

{{'validation.required' | translate | rawHtml}}

{{minAgeMessage}}

{{'profile.addPersonalRegistry.birthDateWarning' | translate | rawHtml}}

info_outline
{{data.myCvName ? data.myCvName : 'registration.nocv' | translate | rawHtml}} {{cvMandatory ? '*' : ''}}
{{'registration.uploadcv' | translate | rawHtml}}

{{'documentModal.uploadWarn' | translate | rawHtml}}

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Wyser sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 dla celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Wyser sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Wyser sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 w celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Wyser sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez spółki  powiązane z Wyser sp. z o.o., tj. Gi Group sp. z o.o., Qibit sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o., w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Wyser sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11, spółkom powiązanym z Wyser sp. z o.o., tj. Gi Group sp. z o.o., Qibit sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o., w celach marketingowych tych podmiotów. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
computer

{{'registration.preferences.title' | translate | rawHtml}}

computer

{{'registration.availability.title' | translate | rawHtml}}

email

{{'registration.thanks.title'|translate| rawHtml}}

{{'registration.thanks.mailSent'|translate | rawHtml}}
{{personalData.email}}
{{'registration.thanks.info'|translate | rawHtml}}
{{'registration.thanks.warning'|translate | rawHtml}}
{{ registerWarnMsg(warning) | translate | rawHtml}}
{{'landing.thanks'|translate | rawHtml}} {{personalData.name}}, {{'landing.thanksMsg'|translate | rawHtml}}
{{'registration.thanks.mailSent'|translate | rawHtml}} {{personalData.email}}
{{'landing.activate'|translate | rawHtml}}
{{'landing.giusermsg'|translate | rawHtml}}
{{'registration.thanks.warning'|translate | rawHtml}}
{{ registerWarnMsg(warning) | translate | rawHtml}}